به سامانه پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد خوش آمدید


شهروند گرامي

با سلام و ادب

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات اداره کل ، شهرستان و یا ... در زمينه‌هاي نقض قوانين، عدم انجام وظيفه، اطاله رسيدگي، عدم پاسخگويي يا ضعف در ارائه خدمات شكايتي داشته و  شخصا ذينفع آن بوده و از اين اداره کل خواهان رسيدگي براي احقاق حق خود باشيد و يا به عنوان يك شهروند آگاه با حس مسووليت اجتماعي از سو جريان اداري نظير تضييع اموال عمومي، دولتي، منابع طبيعي و محيط زيست، وجود فساد و جرم و يا ديگر تخلفات اداري اطلاعاتي داريد، مي‌توانيد  شكايت و يا اطلاعات خود را با توجه  و رعايت نكات زير به سامانه پاسخگویی به شکایات اداره کل آموزش و پرورش استان کهگیلویه وبویراحمد ارسال نماييد تا وفق مقررات به آن رسيدگي شود

 

شكايت‌هايي كه داراي اطلاعات ناقص و يا نادرست بوده و يا مشخصات شاكي ناقص و يا هويت وي احراز نشود، رسيدگي نخواهد شد.

تاکید می شود شكايت خود در چند موضوع را در يك شكايت نامه ارسال نكنيد. به عبارتي ديگر در صورتي كه از يك اداره یا چند اداره در يك موضوع و يا در چند موضوع شكايت داريد؛ براي هر يك ازآن اداره هاو براي هر يك از موضوعات يك فرم شكايت تنظيم و ارسال نماييد.

در صورتي كه جمعي از اشخاص حقيقي يا حقوقي و يا يك شخص حقوقي به ثبت شكايت در سامانه تمايل دارد بايد مشخصات يك فرد حقيقي به نمايندگي از اشخاص در فرم شكايت درج شود؛ در غير اين صورت به شكايت رسيدگي نميشود.

مسووليت قانوني مطالب اظهارشده بر عهده شاكي خواهد بود.

تكميل اطلاعات براي فيلدهاي ستاره‌دار اجباري است.

متن شكايت خود را حداكثر در 1500 كلمه معادل تقريبي 3 صفحهA4 تنظيم نماييد.

باتوجه به محدوديت زماني درنظر گرفته‌شده براي ايجاد ارتباط با سرور درفضاي اينترنت به هنگاه ورود اطلاعات، شايسته است در ابتدا متن شكايت خود را خارج از اين سيستم تايپ نموده و به هنگام تكميل اطلاعات شكايت نامه خود، آن را در محل متن شكايت كپي نماييد.